DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

Acte necesare subinchirierii fondului locativ de stat

 • Cerere TIP;
 • Contractul de inchiriere al titularului ce subinchiriaza spatiul locativ;
 • Buletin de identitate al beneficiarului subinchirierii;
 • Dupa caz, adeverinta de la locul de munca al beneficiarului subinchirierii.


DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

 

Acte necesare solicitarii cotei de gaz

 • Cerere adresata sectorului gaz de la primaria Frumusani

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru Transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

 • Cerere de mana

Copie dupa:

 • contract de vanzare - cumparare, legalizat sau cu 2 martori.
 • chitanta de plata a impozitului la zi.
 • autorizatie de construire daca exista


DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA

Serviciul stare civila

 

Acte necesare pentru publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativa

1) Cerere

2) Certificat de cazier judiciar

3) Certificat de cazier fiscal

4) Certificate de stare civila originale si copii legalizate

5) Declaratie notariala pe proprie raspundere ca este cunoscut(a) cu numele sau prenumele pentru care solicita schimbarea

6) Pentru copiii minori, parintii trebuie sa prezinte cazier judiciar si cazier fiscal

7) Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale de schimbare de nume

8) Dovada ca a fost publicat in monitorul oficial (nu trebuie sa depaseasca 1 an)

9) Dosarul cu aceste documente se depune la  D.G.E.P - Calarasi


DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

 • Cerere de mina
 • Documentatie tehnica intocmita de expert topo
 • Inclusiv extras CF ( 3 exemplare) cu viza OCAOTA