organizarea şi funcţionarea instituţiei

LEGISLATIE

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administrației publice locale – link http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

 

 

LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ – link                      

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426

 

LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali – link

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public – link

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

 

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale – link

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

 

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)privind Statutul funcționarilor publici – link

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

 

 

Alte acte normative – link http://legislatie.just.ro/Public/Acasa

.

Lista persoanelor din conducere si agenda de lucru a acestora

Organizare

Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză

Subcategories