Nr.71/28.04.2014

ANUNT

Consiliul Local al Comunei Frumusani anunta ordinea de zi si proiectele de hotarare ce vor fi dezbatute in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Frumusani din data de 29.05.2014, orele 10.00, dupa cum urmeaza:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 9, SAT ORASTI”  teren intravilan situat in Sat.Orasti, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar Apostol Gheorghe;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR NR.24, SAT POSTAVARI”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar Asmarandei Ioan;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „UTR nr.24 – CENTRU RECREATIONAL”  teren intravilan situat in Sat.Pasarea, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar SC TURISM CORNELLIA SRL;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Savin Gabriel Costin si Voinea Rozana Elena;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 26, SAT PADURISU”  teren intravilan situat in Sat.Padurisu, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Tecu Rodica si Tecu Alexandru;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE P+1+M”  teren intravilan situat in Sat.Orasti, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Muraru Marian si Muraru Ileana;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „BAZA SPORTIVA PENTRU PRACTICAREA AUTOMODELISMULUI” teren extravilan situat in Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar SC GM ACTIV BUILDING MANAGEMENT SRL;

 1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 16, SAT ORASTI”  teren intravilan situat in Sat.Orasti, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Pertea Florica si Crangasu Constantin;

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2014;

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2013;

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor la apa potabila, ca taxe speciale pentru serviciul Public de Alimentare cu apa al comunei Frumusani, Judetul Calarasi

 1. Diverse;

Proiectele de hotarare anuntate pot fi consultate la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunostinta publica prezentului anunt. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de hotarare initiat daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii. Hotararile consiliului local prin care se instituie o taxa speciala pot fi contestate in termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora .

SECRETAR

VOINEA LILIANA