DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru obtinerea Hotaririi Consiliului Local pentru atribuire teren aferent locuintei cumparate in baza Legii 112/1995

  • Cerere de mina
  • Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex).
  • Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex)