sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI FRUMUȘANI   

 

Linie

 

PROIECT DE DISPOZIȚIE

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Pene GEORGE

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Frumușani
Bonciu-Zanfirachi MARIUS

 

Nr. 0 din 12 April 2021 
Propus spre emitere la Comuna Frumușani