DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

 

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

1) Cerere tip completata de proprietar + chit.2500 lei
2) Copie dupa certificatul de urbanism + chit.10.000 lei
3) Anexa tip completata de proiectant
4) Documentatie tehnica intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/91, Legii 10/95 si HGR 525/95.
5) Avize si acorduri specificate in certificatul de urbanism.
6) Chitanta Serviciul Impozite si Taxe Locale de plata a autorizatie de construire.
7) Extras CF in original si de data recenta sau contract de vanzare cumparare, dupa caz.