DIRECTIA TEHNICA

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului de atribuire teren in baza art.36 L18/1991 rep. (pentru Consiliul Local)

  • Cerere de mana
  • Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.), vizata de Serv. Fond Funciar si OCAOTA.
  • Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex)
  • Sau
  • Decizia de dare in folosinta a terenului de catre Consiliul Popular (3 ex.)
  • Autorizatia de construire