DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA

Serviciul stare civila

 

Acte necesare pentru publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativa

1) Cerere

2) Certificat de cazier judiciar

3) Certificat de cazier fiscal

4) Certificate de stare civila originale si copii legalizate

5) Declaratie notariala pe proprie raspundere ca este cunoscut(a) cu numele sau prenumele pentru care solicita schimbarea

6) Pentru copiii minori, parintii trebuie sa prezinte cazier judiciar si cazier fiscal

7) Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale de schimbare de nume

8) Dovada ca a fost publicat in monitorul oficial (nu trebuie sa depaseasca 1 an)

9) Dosarul cu aceste documente se depune la  D.G.E.P - Calarasi