DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

Acte necesare subinchirierii fondului locativ de stat

  • Cerere TIP;
  • Contractul de inchiriere al titularului ce subinchiriaza spatiul locativ;
  • Buletin de identitate al beneficiarului subinchirierii;
  • Dupa caz, adeverinta de la locul de munca al beneficiarului subinchirierii.