Nr.236/23.12.2014

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 23.12.2014

 

 

Subsemnata VOINEA LILIANA Secretar al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, in conformitate cu prevederile art.39 alin.3 si 6 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art.6 alin.4 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala, am procedat astazi, data mai sus mentionata, la afisarea la sediul Primariei com. Frumusani, pe site-ul institutiei si comunicarea catre mass-media, a urmatoarelor proiecte de hotarari ce se vor supune dezbaterii in sedinta Consiliului Local Frumusani din data de 11.02.2015, orele 10.00 dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” teren intravilan situat in Sat.Frumusani, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Boda Nadia si Boda Petrut;

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE” teren extravilan situat in Sat.Padurisu, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar Taghiev Natic;

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2015-2016, pe raza Comunei Frumusani;

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Politiei Locale Frumusani in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusani, prin reorganizarea compartimentului Politia Comunitara Frumusani;

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei locale de ordine publică si a regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei locale de ordine publică;

 

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015.

 

 

Proiectele de hotarare anuntate pot fi consultate la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunostinta publica prezentului anunt. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de hotarare initiat daca acest lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii. Hotararile consiliului local prin care se instituie o taxa speciala pot fi contestate in termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora .

 

 

 

 

 

 

SECRETAR

VOINEA LILIANA

 

..................................