Proiecte HCL - 2021

Filename
An Adobe Acrobat file 2021.12.22 - Proiect HCL privind eliberare din functie Viceprimar
An Adobe Acrobat file 2021.12.22 - Convocator sedinta extraordinara 27.12.2021
An Adobe Acrobat file 2021.12.16 - Convocator C.L. sedinta de indata 16.12.2021
An Adobe Acrobat file 2021.12.16 - Proiect HCL aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli UAT Frumușani
An Adobe Acrobat file 2021.12.15 - Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
An Adobe Acrobat file 2021.12.15 - Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALEDEPOZITARE - T 30 cu 2
An Adobe Acrobat file Proiect HCL atribuire denumiri strazi
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. IINTRODUCERE IN INTRAVILAN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE DEPOZITARE-T 31
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALEDEPOZITARE - T 31
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. IINTRODUCERE IN INTRAVILAN ZONĂ MIXTĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI UNITĂȚI INDUSTRIALE DEPOZITARE-T 30 si 2
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL aprobare Regulament referitor la realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare Regulament referitor la realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE LOCUINȚE INDIVIDUALE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE LOCUINȚE INDIVIDUALE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SERVICII COMERȚ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor restante datorate bugetului local
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta HCL privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata obligațiilor restante datorate bugetului local
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SERVICII COMERȚ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare structura organizatorica si stat de functii
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare taxe si impozite locale 2022 - prima parte
An Adobe Acrobat file Anexe PHCL aprobare taxe si impozite locale 2022 - partea a doua
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobare cerere de finantare si deviz estimativ proiect Anghel Saligny - Canalizare-final
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - DUMITRU PARASCHIV
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - DUMITRU PARASCHIV
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA DE LOCUIRE IN ZONA SERVICII-COMERȚ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA DE LOCUIRE IN ZONA SERVICII-COMERȚ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare HCL desemnare Viceprimar cu atribuții de Primar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare HCL nr.52 privind desemnare membrii CA Scoala Gimnazială nr.1 Frumușani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind abrogare HCL nr.50 privind desemnare consilier cu atributii de Viceprimar
An Adobe Acrobat file Convocator sedinta ordinara Consiliul Local 28.10.2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI PARCELARE TEREN U.T.R. 18 SAT ORĂȘTI
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI PARCELARE TEREN U.T.R. 18 SAT ORĂȘTI
An Adobe Acrobat file Anunt convocare sedinta CL - de indată - din 15.10.2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - RIZEA DUMITRU DOREL
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚE - STANCU TEODOR
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚE- STANCU TEODOR
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - RIZEA DUMITRU DOREL
An Adobe Acrobat file Anexa HCL indicatori tehnico-economici CAMIN CULTURAL
An Adobe Acrobat file Anunt ședință ordinară CL din 22.09.2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori tehnico - economici SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CU CLASELE V-VII
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori tehnico - economici SCOALA PRIMARA NR.3 CALNAU
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare executie bugetară pentru anul 2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru CĂMIN CULTURAL - CNI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobare aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor aferente serviciului de utilitate publica de distribuție a gazelor naturale
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ- II
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ- II
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Anunt ZIAR transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE HALE SPAȚII COMERCIALE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE HALE SPAȚII COMERCIALE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-ELABORARE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. ELABORARE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobare Regulament de organizare si functionare CL
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta extraordinara a CL 14.07.2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta extraordinara CL 22.06.2021
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA DE LOCUIRE IN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA DE LOCUIRE IN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-PARCELARE LOCUINȚE INDIVIDUALE UTR 24 - POSTĂVARI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUIRE IN ZONA SERVICII COMERȚ
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. PARCELARE LOCUINȚE INDIVIDUALE UTR 24 - POSTĂVARI
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUIRE IN ZONA SERVICII COMERȚ
An Adobe Acrobat file Anunt ședință CL 27.05.2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind stabilire taxe utilizare terenuri de sport
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind revocare HCL nr.9
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind constituire comisie evaluare Secretar UAT
An Adobe Acrobat file Proiect HCL revocare HCL nr.61
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind mandat special AGA ADI ECOAQUA
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind înregistrarea U.A.T. Comuna Frumușani în Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare cuantum si numar burse de scolarizare
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITAT UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE – U.T.R. 8”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL revocare taxa iluminat public
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare proiect bugetare participativă in comuna Frumusani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare regulament inchiriere terenuri de sport
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico - economici pentru sistem monitorizare video in UAT Comuna Frumusani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITAT UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE – U.T.R. 8”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare utilizare excedent bugetar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea bugetului U.A.T. Comuna Frumușani pentru anul 2021- V2
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea bugetului U.A.T. Comuna Frumușani pentru anul 2021
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL privind aprobarea regulamentului privind închirierea terenurilor de sport de pe raza Comunei Frumușani
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL privind aprobarea bugetului U.A.T. Comuna Frumușani pentru anul 2021
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUIRE IN ZONA MIXTĂ”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE MAGAZIE PENTRU DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE – U.T.R. 31”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare dare in folosinta gratuită a unui imobil
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE MAGAZIE PENTRU DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE – U.T.R. 31”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„SCHIMBAREA DE FUNCTIUNE DIN ZONA LOCUIRE IN ZONA MIXTĂ”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte sedinta
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL „Bugetare participativă in comuna Frumușani”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ”-
An Adobe Acrobat file Anexa HCL nr.____ aprobare buget 2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara CL din 22.04.2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 27.01.2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara a C.L. 31.03.2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara a Consiliului Local din17.02.2021
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ”
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta -extraordinară - a Consiliului Local 26.02.2021
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE”

Proiecte HCL - 2020

Filename
An Adobe Acrobat file Proiect_HCL_regulament_acordare_ajutoare_de_urgenta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori scoala Padurisu
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere președinte sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere viceprimar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare P.A.A.R.
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare P.U.Z. „COMPLEX AGREMENT”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori scoala Câlnău
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE STRUCTURI METALICE EXPOZIȚIONALE”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare cuantum si numar burse de scolarizare
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare dare in folosinta gratuită a unui imobil
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare executie bugetară pentru anul 2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare oportunitate proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare oportunitate si indicatori investitie -MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare propunere dezmembrare a unui imobil
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI PARCELARE – UTR 7 - SAT POSTĂVARI”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli UAT Frumușani (1)
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA NR.3 CALNAU
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ – UTR 13 - SAT FRUMUȘANI”-
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE STRUCTURI METALICE EXPOZIȚIONALE”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE HALĂ SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE AUTO, VULCANIZARE”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI PARCELARE – UTR 7 - SAT POSTĂVARI”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ – UTR nr. 42, T 49, P 2, SAT PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ – UTR 13 - SAT FRUMUȘANI”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „PARCELARE LOCUINTE INDIVIDUALE”
An Adobe Acrobat file Anunt ședință Consiliul Local 12.03.2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL acceptare donatie imobil teren
An Adobe Acrobat file Anunt_sedinta_ordinara_30072020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ CONSTRUIRE ATELIER CONFECTIONAT MOBILIER
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UTR 35 - SAT PĂDURIȘU COMUNA FRUMUȘANI-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ – UTR nr. 42, T 49, P 2, SAT PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ PARCELARE LOCUINTE INDIVIDUALE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII METALICE SI DEPOZITARE-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UTR 16 - SAT PĂDURIȘU-
An Adobe Acrobat file Anunt_transparenta_proiect_HCL_PUZ_CONSTRUIRE_LOCUIN__PROPUNERE_PARCELARE__UTR_10__SAT_POSTVARI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli UAT Frumușani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE HALĂ SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE AUTO, VULCANIZARE”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli UAT Frumușani1
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind completare Regulament de organizare si functionare CL
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind constituire comisie evaluare Secretar UAT
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind desemnare consilier cu atributii de Viceprimar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind revizuire Regulament de organizare si functionare CL
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind revocarea HCL nr. 24 din16.05.2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara Trimestrul I 2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli UAT Frumușani dec
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobarea implementării proiectului - Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei si excluziunii sociale
An Adobe Acrobat file Proiect HCL revizuire HCL nr. 29 privind stabilire contraventii si sanctiuni
An Adobe Acrobat file Proiect HCL revocare HCL nr.44
An Adobe Acrobat file Proiect HCL stabilire componenta comisii specialitate
An Adobe Acrobat file Proiect HCL suspendare activitate societate SC ECO UTIL FRUMUȘANI SRL
An Adobe Acrobat file Proiect_HCL_PUZ-CONSTRUIRE_LOCUIN__PROPUNERE_PARCELARE__UTR_10__SAT_POSTVARI-
An Adobe Acrobat file Proiect_HCL_aprobare_rectificare_buget_venituri_si_cheltuieli_UAT_Frumuani_
An Adobe Acrobat file Proiect_HCL_privind_trecerea_unui_bun_domeniu_public_in_domeniul_public_al_UAT_Plataresti
An Adobe Acrobat file Proiect HCL revocare HCL nr.20 privind alegere viceprimar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare tarif salubritate
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Proiect HCL disponibilitate terenProiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița ECOAQUA
An Adobe Acrobat file Proiect HCL infiintare cabinet Viceprimar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare retea de scolarizare
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare revalidare a planului parcelar al tarlalei 47cu 3 Frumușani ca urmare a îndreptării erorii materiale privind geometria drumului de exploatare DE 38
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare taxe si impozite locale 2020 - prima parte
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizării orelor de munca 2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea bugetului U.A.T. Comuna Frumușani pentru anul 2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare utilizare excedent bugetar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUSANI JUDETUL CALARASI”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL asociere construire pod Plataresti
An Adobe Acrobat file Proiect HCL constatare incetare mandat Viceprimar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL desemnare Viceprimar cu atribuții de Primar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL desemnare membrii CA Scoala Gimnazială nr.1 Frumușani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII
An Adobe Acrobat file Anexe proiect HCL aprobare taxe si impozite locale 2021 - partea a doua
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 23.12.2020
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta CL -de indata- 10.12.2020
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta CL -de îndată- 18.03.2020
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta CL -de îndată-26.03.2020
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta CL -extraordinară- 19.10.2020
An Adobe Acrobat file Anunt convocare Sedinta CL - de îndată - 19.11.2020
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 20.02.2020
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 30.01.2020
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „COMPLEX AGREMENT”
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara Consiliu Local 28.05.2020
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE CONFECTII METALICE SI DEPOZITARE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UTR 16 - SAT PĂDURIȘU
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UTR 35 - SAT PĂDURIȘU COMUNA FRUMUȘANI
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „CONSTRUIRE ATELIER CONFECTIONAT MOBILIER”
An Adobe Acrobat file Anexa proiect HCL Plan de actiuni si lucrari VMG 2021
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 30.04.2020
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL aprobarea bugetului U.A.T. Comuna Frumușani pentru anul 2020

Proiecte HCL - 2019

Filename
An Adobe Acrobat file Proiect_HCL_aprobare_P.U.Z._CONSTRUIRE_LOCUINȚĂ__UTR_29_SAT_FRUMUȘANI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare retea si plan de scolarizare UAT Frumușani anul 2020-2021
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare bugetara trimestrul IV
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare rectificare bugetara 2019 - de indata
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare propunere dezmembrare a unui imobil
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare oportunitate investitie - EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FRUMUȘANI ȘI SATELE APARȚINĂTOARE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare investitie FDI - modernizare drumuri
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare investitie FDI - iluminat public
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare investitie -Toalete Scoala Oraști-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare finantare investitie prin FDI
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare dare in folosinta gratuită a unui imobil
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare taxe si impozite locale 2020 - prima parte
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare acord colectare selectiva deseuri ambalaje
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare Plan de masuri colectare selectiva deseuri
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare PUZ„HALĂ DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE – UTR 15 – SAT PĂDURIȘU”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare PUZ- „CONSTRUIRE LOCUINTA – UTR 56 – SAT FRUMUȘANI”-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare PUZ- ZONĂ MIXTA - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA SI ZONA MIXTA – UTR 62 – SAT FRUMUȘANI-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL alegere Presedinte de sedinta
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori scoala Padurisu
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori scoala I-IV Frumusani
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare SF sistem distributie gaze naturale
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizării orelor de munca 2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobare buget 2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL asistenti personali
An Adobe Acrobat file Proiect HCL aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice - PIEE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara trimestrul IV
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara trimestrul IV anul 2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara 2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare bugetara
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziționarea unor produse
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind mandat special AGA ADI ECOAQUA
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind aprobare dosar preliminar sistem distributie gaze naturale
An Adobe Acrobat file Proiect HCL privind actualizare ROF aparat specialitate Primar
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare tarif salubritate
An Adobe Acrobat file Proiect HCL rectificare buget venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare stat de functii
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare si completare stat de functii si organigrama
An Adobe Acrobat file Proiect HCL modificare componenta asociere GAZE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL executie buget 2018
An Adobe Acrobat file Proiect HCL desemnare membrii CA Scoala
An Adobe Acrobat file Proiect HCL delegare contractare colectare selectiva
An Adobe Acrobat file Proiect HCL completare denumiri strazi
An Adobe Acrobat file Proiect HCL asumare regim colectare deseuri
An Adobe Acrobat file Proiect HCL asociere societati comerciale
An Adobe Acrobat file Proiect HCL asociere reabilitare pod Plataresti
An Adobe Acrobat file Anunt convocare sedinta ordinara a C.L. din 12.09.2019
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta 27.06.2019
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta C.L. - ordinara din 25.07.2019
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 18.12.2019
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 24.04.2019
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, MAGAZIN MIXT SI SPATII DE CAZARE
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2020
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTA - UTR 1 – SAT PASAREA-SOLOMON COSTEL
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. UTR 14 - ORASTI- CONSTRUIRE LOCUINTA - MOCANU SANDICA
An Adobe Acrobat file Anunt convocare sedinta ordinara 28.11.2019
An Adobe Acrobat file Anunt sedinta ordinara 29.08.2019
An Adobe Acrobat file Anunt convocare sedinta ordinara 24.10.2019
An Adobe Acrobat file Anexa nr.2 HCL completari denumiri stradale sat Padurisu
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta extraordinara C.L.16.05.2019
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta extraordinara 18.04.2019
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta Consiliu Local 23.12.2019
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. ZONA MIXTA, SERVICII, COMERT- SC IONSTEL METAL
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTA - STANCIU GHEORGHE
An Adobe Acrobat file Anexe proiect HCL aprobare taxe si impozite locale 2020 - partea a doua
An Adobe Acrobat file Anexa nr.5 HCL completari denumiri stradale sat Postavari
An Adobe Acrobat file Anexa nr.4 HCL completari denumiri stradale sat Pasarea
An Adobe Acrobat file Anexa nr.3 HCL completari denumiri stradale sat Orasti
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1 HCL completari denumiri stradale sat Frumusani
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. UTR 7 - FRUMUSANI- CONSTRUIRE LOCUINTA - BARABETE IULIAN
An Adobe Acrobat file Anunt Sedinta extraordinara14.06.2019
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. „ANSAMBLU LOCUINȚE, SERVICII, DOTĂRI, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SI REȚELE EDILITARE”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta PUZ - STAN FLORIN ADRIAN
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori SF Iluminat
An Adobe Acrobat file Proiect HCL actualizare indicatori Dispensar
An Adobe Acrobat file Anexa HCL Plan de actiuni si lucrari VMG 2020
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-SC IONSTEL METAL-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-ELABORARE PUZ – UTR 19 - ORĂȘTI-26.07.2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ-ANSAMBLU LOCUINȚE, SERVICII, DOTĂRI, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SI REȚELE EDILITARE-BELAGRO
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA-STANCIU GHEORGHE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ- CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI CONFECTIONARE AMBALAJE CARTON, BIROURI-
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ- ELABORARE P.U.Z. UTR 7 - FRUMUSANI- CONSTRUIRE LOCUINTA - BARABETE
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ- ELABORARE P.U.Z. UTR 4 - FRUMUSANI - STAN FLORIN ADRIAN
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ- ELABORARE P.U.Z. UTR 1 - PASAREA- CONSTRUIRE LOCUINTA - SOLOMON COSTEL
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta P.U.Z. „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI CONFECTIONARE AMBALAJE CARTON, BIROURI”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ -aprobare P.U.Z. „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, MAGAZIN MIXT SI SPATII DE CAZARE”
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ -HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI UTILAJE AGRICOLE-26.07.2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL - P.U.Z. UTR 14 – SAT ORASTI – CONSTRUIRE LOCUINTA - MOCANU SANDICA -
An Adobe Acrobat file Anunt_transparenta_proiect_HCL_P.U.Z._CONSTRUIRE_LOCUINȚĂ__UTR_29_SAT_FRUMUȘANI
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTA – UTR 56 – SAT FRUMUȘANI”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „„HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI UTILAJE AGRICOLE”-26.07.2019
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „„CONSTRUIRE LOCUINTA SI ZONA MIXTA – UTR 62 – SAT FRUMUȘANI”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „ZONĂ MIXTĂ – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „SPATIU COMERCIAL PARTER”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „HALĂ DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE – UTR 15 – SAT PĂDURIȘU”
An Adobe Acrobat file Anunt transparenta proiect HCL P.U.Z. „ELABORARE PUZ – UTR 19 - ORĂȘTI”-26.07.2019
An Adobe Acrobat file Proiect HCL PUZ -SPATIU COMERCIAL PARTER-
An Adobe Acrobat file Anexa HCL - stat de functii