Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Relief

Comuna este incadrata in forma principala de relief cimpie. Terenul este plan majoritatea pantelor fiind cuprinse in intervalul 0-2 %.

Altitudinile medii pe teritoriul comunei oscilează între 50-65 m, cele maxime ajung la 72,6 m în hotarele pădurii Pițigaia de Sus din Câmpia Câlnăului, la est de satul Postăvari, iar cele minime coboară la 39 m în arealul lacului Tătarului din Lunca Dâmboviţei (la sud-est  de vatra satului Pițigaia).

 

Corpurile de apa de suprafata de pe perimetrul comunei sunt

Riuri : Câlnau Lungime : 11.691 km
Suprafata Perimetru Bazin Tip
ha km
Lacuri : Tatarului 90.51 4.245 Dâmbovita Lac natural
Postavari I 12.2 2.389 Câlnau Lac de acumulare
Postavari I 17.9 3.747 Câlnau Lac de acumulare
Padurisul II 16.1 3.383 Câlnau Lac de acumulare
Padurisul III 7.5 1.913 Câlnau Lac de acumulare
Frumusani I-II-III 7.5 2.133 Câlnau Lac de acumulare
Frumusani I-II-III 6.7 1.878 Câlnau Lac de acumulare
Mariuta 12.5 2.866 Câlnau Lac de acumulare
Pasarea I 7.5 1.797 Câlnau Lac de acumulare
Pasarea III 17.4 3.424 Câlnau Lac de acumulare
Pasarea III 8.1 1.948 Câlnau Lac de acumulare
Pasarea V 11.1 2.74 Câlnau Lac de acumulare
TOTAL 215.01 32.463
Corpurile de apa subterana aflate sub perimetru comunei sunt:
* Colentina de tip Freatic de virsta Pleistocen superior
avind o litologie formata din : Loessuri,argile siltice, argile nisipoase Drenajul unitar al freaticului
este de 1 l s-1 km-2 Valoarea de prag a fluxului mediu de nitrati care poate fi drenat sub
adincimea frontului radicular fara a conduce la acumulari in corpul de apa subteran este de
22 kg ha-1 an-1
Pe teritoriul comunei se afla forajul hidrogeologic : PASAREA in care media
multianuala a concentratiei de nitrati este 5 ppm. Valoarea concentratiei de nitrati inregistrata
in martie 2006 este 13.4 ppm.
Din punctul de vedere al infrastructurii pentru furnizarea apei potabile si canalizare
Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile : 0 km
Lungimea simpla a retelei de canalizare : 0 km
Tipurile de sol, textura lor si suprafetele aferente de pe teritoriul comunei sunt
Tip de sol Textura Suprafata
ha
Ape Ape (lacuri, balti, mlastini) 41
Cernoziomuri argiloiluviale Lutoargiloasa 4661
Cernoziomuri cambice Lutoargiloasa 1312
Cernoziomuri cambice Lutoasa 4
Protosoluri aluviale Lutoargiloasa 98
Protosoluri aluviale Lutonisipoasa 2
Soluri brun-roscate Lutoargiloasa 810
Soluri brun-roscate luvice (podzolite) Lutoargiloasa 248
Soluri gleice Lutoasa 66
Soluri pseudogleice Lutoargiloasa 121
TOTAL 7363
Conform informatiilor statistice la nivelul comunei distributia terenului pe categorii de folosinte este:
Suprafata agricola : 6454 ha
Suprafata arabila : 6265 ha
Suprafata livezi si pepiniere pomicole : 1 ha
Suprafata vii si pepiniere viticole : 171 ha
Suprafata pasuni 17 ha
Suprafata finete 0 ha
Suprafata locuibila : 70075 m2
Datele de statistica agricola furnizate pe baza prelucrarii datelor de teledetectie (imagini din anul 2002)
conform categoriilor de folosinte definite in sistemul FAO-LCCS sunt
Culturi arabile - parcele foarte mari 1958 ha
Culturi arabile - parcele mari 1261 ha
Culturi arabile - parcele mici/medii 157 ha
Culturi arabile - parcele mici 2598 ha
Culturi arabile (parcele mici) / Pasuni 328 ha
Pasuni / Copaci izolati 68 ha
Pasuni / Tufaris 139 ha
Vegetatie de lunca 22 ha
Zone umede 66 ha
Paduri 251 ha
Suprafete artificiale agricole 12 ha
Zone rezidentiale cu densitate mica de populatie 400 ha
Lacuri 106 ha
TOTAL 7364 ha
Prin utilizarea Sistemului informatic suport pentru monitorizarea solului din zonele vulnerabile si
potential vulnerabile la poluarea cu nitrati rezulta o incarcare medie acceptabila la nivelul comunei de 2.47 UVM ha-1 an-1 ceea ce corespunde unor cantitati de azot din ingrasaminte organice de
95 kgN ha-1 an-1.

Valorile productiei agricole la nivelul comunei furnizate prin raportarile catre INS pentru anul 2005 sunt:
Suprafata cultivata cu griu si secara - ha 2083
Productia totala de griu si secara - tone 3802
Suprafata cultivata cu porumb boabe - ha 877
Productia totala la porumb boabe - tone 2313
Suprafata cultivata cu cartofi - ha 20
Productia totala de cartofi - tone 400
Suprafata cultivata cu floarea soarelui - ha 700
Productia totala la floarea soarelui - tone 735
Suprafata cultivata cu sfecla de zahar - ha 0
Productia totala la sfecla de zahar - tone 0
Suprafata cultivata cu legume - ha 118
Productia totala la legume - tone 1935
Productia de struguri - total - tone 855
Productia de fructe - total - tone 99
Potentialul de productie pentru griu in regim neirigat corespunzator perioadei 1960-2000 este de 4.1 t ha-1

 

PROIECTE IMOBILIARE ÎN ZONĂ

 

Datorită apropierii de Capitală, dar şi datorită lacurilor şi pădurii, comuna Frumuşani a atras atenţia dezvoltatorilor imobiliari, care s-au mişcat foarte repede. Astfel au apărut proiecte precum Frumuşani Residence 2, care va cuprinde aproximativ 40 de apartamente cu două sau trei camere, în blocuri de patru sau şase etaje, vile individuale şi duplexuri. De asemenea, este în lucru un alt proiect care va cuprinde 10 vile, al căror preţ este de 750 euro/mp construit.

@2022

Meniu