Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Comuna este alcătuită din şase sate: Frumuşani, Pădurişu, Postăvari, Pasărea, Orăşti şi Piţigaia, având suprafaţa totală de 7.292 hectare, dintre care 838 hectare sunt în intravilan.

Populaţia, de aproximativ 5.000 de locuitori, are la dispoziţie şase grădiniţe şi şapte şcoli.

Principalele activităţi economice din această zonă sunt agricultura, silvicultura, industria alimentară, dar şi aşa-numita economie a vântului (care, cu ajutorul anumitor instrumente, se transformă în energie electrică). O parte dintre localnici se ocupă şi cu creşterea albinelor, pe raza comunei existând aproape 700 de familii de albine.

Comuna Frumuşani are şi potenţial turistic, mai ales datorită zonei împădurite şi a lacurilor, unde eventualii investitori ar putea chiar să amenajeze bazine piscicole sau centre de prelucrare a peştelui.

@2022

Meniu